martes, 1 de marzo de 2022

SUXEITO E PREDICADO

 Actividade de repaso para o caderno (tamaño grande) pero tamén a podedes empregar como ficha.